התעדכנו תנאי הנגישות בנוגע לפטור מתור

תנאי שימוש באתר האינטרנט של פארק המים שפיים

אנחנו בפארק המים שפיים שמחים לראותכם אצלנו ופועלים רבות על

עדכון אחרון, ינואר 2022

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, ואולם כל המידע המפורט בו מיועד לנשים ולגברים כאחד.

אנא קרא בעיון ובקפידה את ההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה ( "התנאים") וכן במדיניות הפרטיות המוצגת גם היא באתר פארק המים שפיים המצוי בכתובת הבאה: www.waterpark.co.il ("האתר") והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה, בטרם השימוש באתר. תנאים אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת, מהווים הסכם בינך לבין החברה ומסדירים את מערכת היחסים בינכם, לרבות כל שימוש שיעשה באתר ו/או השירותים המוצעים במסגרתו.

אם אינך מסכים לאמור בתנאים ובמדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לחדול מגלישה ו/או שימוש באתר. בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר, הנך מקבל על עצמך ללא סייג את התנאים ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והנך מסכים להם במלואם.

על הביקור בפארק המים שפיים יחולו ההוראות המפורטות באתר, לרבות הוראות הבטיחות והזהירות ועל המבקרים להשמע להוראות אלה. החברה ממליצה כי טרם הביקור בפארק המים שפיים תעיינו בהוראות אלה ובכלל זה במגבלות הגיל השונות שקיימות למתקנים השונים.

 

כללי

 1. האתר הינו האתר הרשמי של פארק המים אגש"ח בע"מ, ח.פ. 570045682 ("פארק המים שפיים" או "החברה") ומשמש את כלל לקוחות החברה והגולשים באתר.
 2. החברה הינה הבעלים והמפעילה של האתר, המאפשר קבלת מידע אודות פעילות פארק המים שפיים, תיאום מועד ביקור בפארק המים שפיים ורכישת כרטיסי כניסה פארק המים שפיים ולשירותים השונים במוצעים על-ידי החברה ("הכרטיסים").
 3. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
 4. תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד וכדומה) הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 5. רק האמור בתנאי שימוש אלה יחייב את החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שימוש אלה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, האמור בתנאי שימוש אלה יגבר.
 6. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר ו/או לתנאים אלה ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]

 

השימוש באתר

 1. השימוש באתר וביצוע הרכישה באתר מיועדים למי שהינו בן 18 ומעלה, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף כדין ביום ביצוע הרכישה ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני. מובהר כי כל ההודעות בקשר עם הרכישה באתר ישלחו לכתובת דואר אלקטורני שיימסור הרוכש ולא בכל דרך אחרת.
 2. המשתמש באתר מצהיר כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר.
 3. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד.
 4. האתר מציג את מחירי כרטיסי הכניסה לפארק המים שפיים מובהר כי לחברה זכות לשנות מחירים בכל זמן נתון, אולם מובהר כי לאחר ביצוע הזמנה, מחיר הכרטיסים ו/או השירותים שנרכשו על ידי המשתמש, ואשר לגביהם הופק אישור סופי, לא יושפע מכל שינוי עתידי במחיריהם של הכרטיסים ו/או השירותים.
 5. בעת השימוש באתר, הלקוח מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים, נכונים ומלאים בלבד. מובהר כי אי מתן פרטים נכונים ו/או מלאים עשוי למנוע את ביצוע הרכישה ו/או ההזמנה ו/או מתן אישור סופי לכניסה פארק המים שפיים ולהביא לביטול ההזמנה בשל מסירת בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה.

 

תיאום מועד ביקור בפארק המים שפיים

 1. על מנת להבטיח ביקור נעים ולמנוע צפיפות מיותרת בפארק המים שפיים, ועל מנת לאפשר לחברה לעמוד בהוראות הדין החלות עליה, יש לתאם מראש את מועד ביקור באמצעות האתר באופן הבא:
  טרם רכישת כרטיסים, על המשתמש לבחור במערכת תיאום הביקור באתר במועד בו ברצונו לבקר בפארק המים שפיים ולציין את כמות המבקרים הצפויים ("הבקשה"). ככל שמערכת האתר תמצא התאמה בין הבקשה לבין מכסת המבקרים המעודכנת למועד בו מעוניין המשתמש לבקר באתר הנופש, יועבר המשתמש לדף האתר בו יוכל להזמין כרטיסים.
 2. על שינוי מועד הביקור המתאום יחולו הוראות סעיף לתנאים אלה.
  שינוי מועד ביקור שתואם.
  החברה תאפשר לבצע שינוי במועד ביקור שתואם וזאת בכפוף לזמינות מקומות במועד החלופי והתנאים הבאים:

  • שינוי המועד יכול להתבצע בטווח של 72 שעות לפני מועד הביקור המתואם והנקוב באישור ההזמנה.
  • המועד החלופי יהיה מועד שבו קיימים כרטיסים בעלות זהה ותנאים זהים לכרטיסים המקוריים שהוזמנו.
  • שינוי המועד יבוצע על-ידי החברה , לאחר יצירת הקשר ע"י המשתמש דרך מערכת ההזמנות.
  • לאחר שינוי המועד, יישלח למשתמש אישור הזמנה מעודכן הכולל את פרטי מועד הביקור החדש שתואם, כאמור בסעיף ‏18 להלן.
  • מכסת המבקרים באתר הנופש וכמות הכרטיסים הן מוגבלות ולפיכך, ימכרו על בסיס מקום פנוי בלבד באופן שכל הקודם זוכה, בקשה אשר לא הושלמה בתוך פרק המזן המוקצב להשלמת העסקה והמוצג בעמוד הבקשה, תבוטל והמשתמש יידרש להגיש בקשה חדשה.
  • החברה אינה מתחייבת כי בעת הגעה לפארק המים שפיים ללא קביעת מועד ביקור, יהיו כרטיסים זמינים לרכישה במקום בכמות כלשהי או בכלל.
  • הוראות סעיף זה יחולו גם על תיאום מועד ביקור ביחס לכרטיסים שנרכשו דרך מועדוני לקוחות למיניהם דוגמת כרטיסי אשראי, חבר, בהצדעה, ועוד [הערה: יש לעדכן לפי המנגנון בו פועל מימוש שוברים מהמועדונים].

 

רכישת כרטיסים באמצעות האתר

רכישת הכרטיסים ו/או השירותים כלשהם באמצעות האתר תתבצענה באמצעות אחד מאלה:

 

כרטיס אשראי

 1. הרכישה תיעשה דרך מערכת הסליקה של האתר ("עסקת אשראי"), ותשויך למועד הביקור שאושר על ידי החברה. מימוש הכרטיסים שנרכשו רק במועד הביקור שתום, בהתאם לאמור בסעיף ‏9 לעיל.
 2. עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL לאחר מכן, תועבר לדף סליקה המתארח אצל חברה חיצונית שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מסירת הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על ידי חברת האשראי הסולקת.
 3. עם קבלת אישור ביצוע העסקה מדף הסליקה תועבר חזרה אל האתר שם תקבל כרטיס כניסה אלקטרוני עם מספר הזמנה המאשר את הזמנתך ובמקביל תישלח אליך חשבונית ממוחשבת החתומה בחתימה אלקטרונית בהתאם לדרישת חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – 2001, וזאת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת במהלך ההזמנה. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תשלח אליך הודעה מתאימה.

 

מועדוני לקוחות

 1. מועדוני לקוחות שונים, אשר אושרו על ידי החברה, עשויים להציע שוברים המאפשרים רכישת כרטיסי כניסה לפארק המים שפיים ("שוברים").
 2. לצורך מישוש השוברים, המשתמש יידרש להגיש בקשה לתיאום מועד ביקור כאמור בסעיף ‏9 לעיל ובעמוד התשלום להזין את פרטי השובר
 3. מימוש השוברים עשוי להיות מותנה בתנאים נוספים כפי שסוכמו בין החברה למועדון הלקוחות הרלוונטי והמפורטים על גבי השובר.
 4. מובהר, כי בעת משלוח בקשה ותיאום ביקור, ידוע למשתמש כי בקשה לקבלת זיכוי כספי ותנאיי הזכאות לזיכוי עקב ביטול היבוקר בפארק המים שפיים ייעשו ו/או ייקבעו במישרין מול מועדון הלקוחות הרלוונטי, באחריותו, בכפוף לתנאי החברות במועדון הלקוחות, וכי לחברה לא תהא כל אחריות ו/או חבות כלפיך בכל הנוגע לקבלת זיכוי כספי.

 

קבלת אסמכתא בגין רכישה באתר

 1. בסיום הזמנת כרטיסים ושריון מועד ביקור תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתך עם הודעה המאשרת את השלמת הפעולה בהצלחה ("אישור ההזמנה"). אישור ההזמנה מכיל ברקוד חכם, אותו תידרש להציג בשער הכניסה לפארק המים שפיים, במועד ביקורך.
 2. במקביל, יישלח אליך העתק של אישור ההזמנה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהזנת בעת ההזמנה. היה ואישור ההזמנה לא התקבל בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM)או בתיקיות דומות.
 3. היה ואישור ההזמנה לא התקבל, יתכן שכתובת הדואר האלקטרוני שלך הוזנה באופן שגוי. במקרה זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות כפתור "צור קשר" או בכתובת הדוא"ל: [email protected].

 

מימוש כרטיסים

 1. על מנת לממש את הכרטיסים, עליך להציג בכניסות פארק המים שפיים ברקוד חכם כפי שהתקבל אצלך עם אישור ההזמנה. באפשרותך להציג את הברקוד החכם כשהוא מודפס או באמצעות הצגתו באופן תקני על גבי מסך הטלפון הסלולרי שלך.
 2. מובהר, כי בעת הצגת הברקוד החכם בקופות פארק המים שפיים, ימומשו כל הכרטיסים אשר הוזמנו למועד הביקור, גם במקרה בו כמות המבקרים בפועל קטנה מכמות הכרטיסים שהוזמנה למועד הביקור.
 3. פארק המים שפיים והאטרקציות השונות המוצעות בו מושפעים מהוראות משרד הבריאות או כל גוף אחר אשר מוסמך להורות על סגירת האתר ו/או הגבלת פעילותו, אנו ממליצים כי טרם הגעתך לפארק המים שפיים תתעדכן בהודעות שמפרסמת החברה באתר ו/או באמצעי התקשורת השונים, בקשר עם פתיחת פארק המים שפיים ו/או הגבלת שעות פעילותו.

 

מדיניות ביטול

ביטול על ידי החברה

 1. במקרה בו פארק המים שפיים ייסגר בשל ו/או הוראה ו/או הנחייה של משרד הבריאות ו/או כל גוף מוסמך אחר, הכרטיסים ו/או השירותים שרכשת יבוטלו באופן אוטומטי על ידי החברה ויחולו ההוראות הבאות:
   • במקרה בו רכישת הכרטיסים ו/או השירותים בוצעו באמצעות עסקת אשראי, תזכה אותך החברה בסך ההזמנה כפי שמופיע באישור ההזמנה שנשלח אליך;
   • במקרה בו רכישת הכרטיסים ו/או השירותים בוצעה באמצעות מועדון לקוחות כלשהו, תספק לך החברה ברקוד חכם או שובר אשר יאפשרו לך לממש את הזמנתך במועד אחר, בכפוף לאישור מועד ביקור חדש על ידי החברה. ביטול עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים אשר נרכשו באמצעות מועדון לקוחות כפוף למדיניות הביטול של מועדון הלקוחות הרלוונטי ובאמצעותו בלבד ואין לחברה כל אחריות או קשר למדיניות זו.
 2. ללקוח לא תהיה והוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה או זכות תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל סגירת ו/או הגבלת שעות פעילותו של פארק המים שפיים בשל ו/או הוראה ו/או הנחייה של משרד הבריאות ו/או כל גוף מוסמך אחר אשר אינם מאפשרים את פתיחתו או בשל כל אירוע כוח עליון אחר, אשר מונע ו/או מגביל את פתיחת פארק המים שפיים ומימוש הכרטיסים.
 3. החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים, ללא צורך בקבלת אישורך וללא כל חובה להחזר כספי, במקרה של הפרת איזו תנאי מתנאים אלה לרבות התנהגות בלתי הולמת ו/או התנהלות שלא בהתאם לנהלי החברה.
 4. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה והלשיב את התשלום שנגבה בגינה מקום בו נפלה טעות ברורה בפירוט תנאי הכרטיסים באתר.

 

ביטול על ידי הלקוח

ביטול העסקה על ידי הלקוח יעשה אך ורק בהתאם להוראות תנאים אלה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק").

ביטול עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים אשר בוצעה באתר, ייעשה באמצעות הודעת ביטול ("הודעת ביטול") אשר תימסר לחברה בתוך ארבע עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה, לפי המאוחר בניהם, ובכל מקרה לא יאוחר מ 72 שעות / שני ימים, שאינם ימי מנוחה טרם מועד הביקור שהוזמן ואושר על ידי החברה ("ביטול עסקה").

במקרה בו מדובר בלקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה זכאי הלקוח לבטל עסקה לרכישת כרטיסים ו/או שירותים שביצע באתר בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כאמור, לפי המאוחר מבניהם, ובכל מקרה לא יאוחר משני ימים, שאינם ימי מנוחה טרם מועד הביקור שהוזמן ואושר על ידי החברה ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח בטלפון או בתקשורת אלקטרונית.

[ביטול עסקה במועד מאוחר מזה הקבוע בסעיף ‏(ב) לעיל, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומותנה בהליך בירור מול החברה ואישורה. מובהר כי המשתמש יוכל לתאם מועד חלופי לביקור כאמור בסעיף ‏12 לעיל, גם במקום בו אינו זכאי לבטל את העסקה.]

[ביחס ללקוחות שרכשו כרטיסים במישרין מהחברה, החברה תאפשר ביטול עסקה במועד מאוחר מהנקוב בסעיף ‏(ב) לעיל וזאת כנגד תשלום דמי ביטול בגבוה 50% בעלות הכרטיסים שהוזמנו. הוראה זו לא תחול על לקוחות שמימשו שוברים ולגביהם ההוראות שיחולו הן ההוראות שנקבעו על-ידי מועדון הלקוחות.]

במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף ‏(ב) לעיל, בטרם נעשה כל שימוש בכרטיסים ו/או בשירותים שהוזמנו ושלא בשל אחד מאלה: 1) פגם או אי התאמה בכרטיסים; או 2) אי-אספקה של הכרטיסים במועד שנקבע בעסקה; או 3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי בתוך ארבע עשר (14) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בגובה התמורה ששולמה על ידיו, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם ("דמי ביטול") וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. מובהר כי החברה לא תגבה דמי ביטול במקרים של ביטול עקב אי התאמה.

 1. אופן הביטול:
  • ביטול עסקה על ידי הלקוח, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה, בניכוי דמי ביטול.
  • לקוח מועדון לקוחות, אשר בחר לבטל עסקה, תספק לו החברה ברקוד חכם או שובר אשר יאפשר את מימוש הזמנתו במועד אחר, בכפוף לאישור מועד ביקור חדש על ידי החברה. לקוח מועדון לקוחות כאמור, המעוניין בקבלת זיכוי כספי יפנה במישרין למועדון הלקוחות בבקשה להמרת השובר או הברקוד בזיכוי כספי בכפוף לביטול עסקה בהתאם למדיניות הביטול של מועדון הלקוחות הרלוונטי ובאמצעותו בלבד ואין לחברה כל אחריות או קשר למדיניות זו
 2. ביטול העסקה על פי הוראות החוק תנאי אלה יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:
   • בדואר אלקטרוני בכתובת – [email protected]
   • בדואר רשום לכתובת החברה: פארק המים שפיים, קיבוץ שפיים, מיקוד 6099000
   • בפניה טלפונית לטל – 09-9595756
   • בפקס שמספרו – 09-9595750
   • משלוח טופס אלקטרוני באמצעות ממשק "צור קשר " באתר.
   • הקלקה על הקישור אשר מופיע בתחתית אישור ההזמנה שנשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת ביצוע ההזמנה.

כל הפניות יטופלו בשעות העבודה של שירות הלקוחות [ימים א'-ה', 08:00-16:00]

מובהר ומודגש כי העברת פנייה לבקשת ביטול עסקה אינה מהווה אישור ביטול עסקה.

 1. בהודעת הביטול אל החברה, יפרט הלקוח את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, מספר ההזמנה ופירוט הכרטיסים ו/או השירותים שנרכשו, פרטים ליצירת קשר וכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההזמנה.

 

חובת המשתמש

 1. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה, לרבות הזדהות ו/או התחזות לאדם או גוף כלשהו.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או שינוי ו/או שאיבת מידע ו/או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה של האתר וכן לגבי התכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק ידיעות, נתונים, תמונות, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (לעיל ולהלן "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.
 3. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובמידע אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר ו/או במידע לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של טבע נאות ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; או (ה) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לחברה, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 5. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את התנאים.
 6. החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תנאים אלה.

 

הגבלת אחריות

 1. החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.
 2. בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום הביקור, שלשמו התבצעה הרכישה באתר, כולו או מקצתו, מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה (לרבות, בין היתר אך לא רק, "כוח עליון", שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע וכיוצ"ב), לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
 3. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור: 1) נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או פגיעה ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח; 2) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; 3) פגיעה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס, באג, ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי ו/או כל מכשיר אחר של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר; פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המצויים בו.
 4. החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן: 1) איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת; 2) שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סיבה אחרת.
 5. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.
 6. לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל משתמש באתר, כולה ו/או חלקה, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
 7. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים ו/או שירותים אשר לא נרכשו ישירות מהחברה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליהם, וכן על כל הסתמכות של משתמש ו/או צד ג' כלשהו על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או אפליקציות אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם.

 

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. האתר משתמש מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ("הקישורים") מובהר בזאת, כי החברה אינה תומכת באתרים אלה ואינה אחראית לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתקנוני תנאי השימוש הקבועים באותו אתר.

 

בעלות וזכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים באתר ובכל מודול אחר הקשור עם האתר הם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. משתמש יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע (Download) מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.
 3. הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 4. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק מהם. שמות החברה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 

תנאים נוספים

 1. במקרה שבו סעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הוראות התנאים לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
 2. ככל שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התנאים, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאים אלה על-ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 3. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאים אלה, ביצועם, פירושם, עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ולבית משפט שלום בעיר תל אביב-יפו ולו בלבד.
 4. החברה רשאית להסב את זכויותיה באתר ועל פי תנאים אלה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. המשתמש אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.

צור קשר

צוות פארק שפיים ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה.

  לפרטים ולהזמנת קבוצות וארגונים:

  טל: 09-9595756/7 | פקס: 09-9595762

  דוא"ל: [email protected]

  לרכישת כרטיסים
  img

  מחירון הפארק באתר האינטרנט לעונת 2024:

  יוני - 105 ש"ח , יולי ואוגוסט - אמצ"ש 119 ש"ח, שבת 129 ש"ח

  המחיר בקופות הפארק - 145 ש"ח לאדם
  img img