התעדכנו תנאי הנגישות בנוגע לפטור מתור

מדיניות פרטיות [עודכן לאחרונה אפריל 2022]

פרטיות

 1. אנחנו, פארק המים אגש"ח בע"מ, ח.פ. 570045682 ("פארק המים שפיים" או "החברה") המפעילה את פארק המים שפיים ואת אתר האינטרנט waterpark.co.il ("האתר") מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע, כהגדרתו להלן, אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע, לרבות, אך לא רק, המידע הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
 2. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב/ מכשיר סלולארי ו/או כל אמצעי אחר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) ("המידע") כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 3. מדיניות זו תחול גם על מידע אישי שייאסף אודות המבקרים בפארק המים שפיים, מקום בו ייאסף מידע כאמור.
 4. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה למדיניות הפרטיות, כפי נוסחה מעת לעת.
 5. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

איסוף מידע

על מנת שנוכל לספק לך את השירותים הניתנים על ידנו, אתה נדרש למסור מספר פרטים. מסירת פרטי המידע שתתבקש לספק אינו נדרש על פי חוק, אינך חב בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי מידע אלו, תיפגע איכות השירות הניתן לך על ידינו באופן משמעותי ובמקרים מסוימים, לא נוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת השירותים וצרכי החברה, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות החברה ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות החברה ומטרותיה.

 

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר תתבקש למסור מידע אישי וכדלקמן:
  • לצורך רכישת הכרטיסים ותיאום מועד ביקור, תדרש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים בין היתר: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר המבקרים בפארק המים שפיים ופרטים נוספים.
  • בעת רכישת כרטיסים או מימוש שוברים של מועדון לקוחות תבקש לספק פרטי מידע אישי, הכוללים, בין היתר: שם, כתובת משלוח, כתובת משלוח חשבונית, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי ופריטי מידע נוספים. מובהרי כי פרטי מידע הנוגעים לאמצעי התשלום לא יישמרו אצל החברה, אלא יועברו לחברת הסליקה.
   בשימוש בערוצי השירות של החברה, המידע שיימסר יישמר על-ידי החברה, לרבות באמצעות הקלטת שיחות או תיעוד שיחות שיבוצעו באמצעות צ'אט או מערכות צד שלישי.
  • כמו כן, ייתכן שהחברה תאסוף מידע נוסף בדבר פרטים הקשורים לפעילותך באתר, לרבות, אך לא רק, רכישות שביצעת בעבר באמצעות האתר, מידע המתקבל כתוצאה מהשימוש באתר, ובכלל זה כתובות IP, מועד ושעת הגישה לאתר, דפי האתר אליהם גלשת, דו"חות של תקלות טכניות והדפדפן בו נעשה שימוש והצעות שעניינו אותך. החברה (ו/או מי מטעמה) אוספת את המידע בעת ביקורך ושימושך באתר. החברה תאסוף מידע אודות הרגלי הגלישה באתר לצרכי מחקר, קבלת החלטות ושיפור חווית המשתמש והתאמת האתר, תכניו והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים באתר.
 2. החברה מתחייבת כי כל מידע אודות המשתמשים באתר נשמר ומוגן בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות").
 3. האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 4. הנך אחראי, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסור לנו הוא נכון מדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מאתנו בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.
 5. אתה יכול לעדכן את המידע האישי שלך על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות כל אחד מאלה: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: [email protected]); ו/או (2) באמצעות פניה בכתב לכתובת פארק המים שפיים, קיבוץ שפיים, מיקוד 6099000, בכל מקרה שבו הנך: (1) מעוניין לוודא את נכונותהמידע האישי אשר נאסף אודותיך; (2) מעוניין לעדכן את המידע; (3) יש לך טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) מעוניין למחוק את המידע אשר נאסף אודותיך מהמאגר (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרת לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלך (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

 

שימוש במידע

 1. המידע שתמסור לנו יישמר במאגר המידע של החברה ("המאגר"), אשר נשמר בהתאם להוראות הדין.
 2. אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק לך את השירותים ובכלל זה למטרות הבאות:
  • אספקת השירותים, מכירת כרטיסים וביצוע הזמנת מועד ליבוקר בפארק המים שפיים;
  • יצירת קשר עם המשתמשים לצורך עדכון אודות סטאטוס רכישה וכן מענה לפניות משתמשים;
  • משלוח התראות והודעות בקשר עם מתן השירותים ו/או לצורך קידום האתר ושירותיו ו/או לעניין הפרות תנאי השימוש של האתר;
  • גביית תשלומים בגין הכרטיסים ו/או השירותים שנמכרו באתר;
  • מעקב אחר ביצועי האתר, ואופן השימוש שלך באתר ובשירותים, לרבות ביקור בפארק המים שפיים, לצורך שיפור מתמיד של תפקודו, עיצובו ואיכותו ומתן שירותים טכניים נוספים;
  • איסוף מידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקר משתמש, תאריך ושעות הביקור, מיקום הגישה, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן של המשתמש שולח בכל פעם בה הוא מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלו, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקר בו לפני הכניסה לאתר;
  • והכל על מנת לשפר את רמת השירותים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות המשתמשים;
  • ביצוע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט, ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים;
  • מעקב וביצוע בדיקות למניעת שימוש לרעה;
  • אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וכל דין נוסף החל על שמירת מידע;
  • הפצת מידע שיווקי ופרסומי, לרבות בדיוור ישיר, עדכונים והודעות כלליות ומותאמות אישית למשתמשים השונים מקום בו המשתמש נתן הסכמתו לכך;

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה תהא רשאית למסור מידע על המשתמשים לחברות קשורות ו/או לצדדים שלישיים המעמידים לחברה שירותים לצורך הפעלת האתר ומתן השירותים למשתמשים במסגרתו בכלל זה:

 • צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים, ובכלל זה שירותי סליקה ותשלום, שירותי דיוור ישיר, שירותי מחשוב ועיבוד מידע ועוד;
 • לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).
 • בהסכמתך או בהנחייתך.

אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, מעבר לאמור בסעיף ‏16 לעיל, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמן;
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיהן, נכסיהן וקניינן של החברה;
 • במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות או יבצע או ינסה לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים על ידי החברה;
 • הגנה על הביטחון האישי של המשתמשים האחרים בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שבו נמכור, נמחה או נעביר חלק מעסקנו או את כל עסקנו ו/או נכסים לצד שלישי, או אם אנו נרכש או נתמזג עם צד שלישי, או אם אנו נפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, אנו נהיה רשאים למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע שלך וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לנו על-ידך.

 

דיוור ישיר

 1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לחברה ליצור עמו קשר בכל אופן שהוא, לרבות משלוח, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, לרבות הודעות מיידיות באמצעות תוכנות ממסר על גבי רשת האינטרנט, דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, ויראו בזאת את המשתמש כנותן את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעה אחרת, באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים. יובהר כי הסכמה זו של המשתמש חלה הן ביחס למוצרים ושירותים מסוג הדומה למוצרים והשירותים המוצעים או המופיעים באתר והן ביחס למוצרים ושירותים מסוג השונה מן המוצרים והשירותים הללו.
 2. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל מסרים כאמור על ידי בחירה בלחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות (בכתובת: [email protected]); ו/או (2) פניה בכתב לחברה בכתובת: פארק המים שפיים, קיבוץ שפיים, מיקוד 6099000. בעשותך כן החברה תמחק את המידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר, כאשר יתר המידע אשר מסרת לחברה והדרוש לה למתן השירותים יוסיף להישמר במאגר, אך לא ישמש עוד לצורך דיוור ישיר.

 

Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

 

אבטחת מידע

 1. אבטחת הנתונים האישיים שלך חשובה לנו. אנו מבינים את חשיבות אבטחת המידע, וכן את הטכניקות הדרושות כדי לאבטח מידע. אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף על-ידנו אודותיך.
 2. עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בוירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
 3. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך המשתמש בלבד, ע"י התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 4. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.
 5. לידיעתך, בשום מקרה החברה לא תפנה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם האישיים, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת שימושך, הנך מסכים להעברה האמורה.

 

קישורים לאתרים אחרים

 1. יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסףעל-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

ויתור

 1. החברה לא נושאת באחריותלאירועים מעבר לשליטתנו הישירה. אין ביכולת החברה להבטיח שלא יהיו שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי שלך. כמו כן, אין החברה נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה.

 

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש או לשירותים באתר או למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים: [email protected].

צור קשר

צוות פארק שפיים ישמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה.

  לפרטים ולהזמנת קבוצות וארגונים:

  טל: 09-9595756/7 | פקס: 09-9595762

  דוא"ל: [email protected]

  לרכישת כרטיסים
  img

  מחירון הפארק באתר האינטרנט לעונת 2024:

  יוני - 105 ש"ח , יולי ואוגוסט - אמצ"ש 119 ש"ח, שבת 129 ש"ח

  המחיר בקופות הפארק - 145 ש"ח לאדם
  img img